For meget at se til på arbejdet

Der er mange mennesker er arbejder sig selv lige ned i graven, og det er jo alt andet lige også noget som de vælger at gøre, og det kan man ikke tage fra dem. Der er jo også nogle som skal arbejde så hårdt, for at det nogle gange kan køre rundt. Men det er også en rigtig god i de at tage en slapper engang imellem, fordi så kan man alt andet lige også få rengjort hovedet og komme tilbage på arbejde med det samme og være frisk i hovedet. For meget arbejde kan også lede til stress som efterhånden også er noget som man er begyndt at se en del til her i landet. Om det er reel stress folk føler, eller om det er noget som de bare tænker sig til er ikke til at sige. En ting der dog er sikkert at sige er, at sådan noget som stress ikke er noget for sjov, og man skal sørge for at køle af engang imellem.

You may also like...